Friday, August 24, 2012

Landasan untuk mempelajari Kungfu sejati.Seorang yang mempelajari bela diri Kungfu harus ingat 3 hal, yakni :
* Wen ( pengetahuan dan budaya)
* Wu ( kedisplinan diri, latihan yang tekun, tekad yang bulat)
* Dao ( Keagamaan, Ketuhanan Yang Maha Esa, ketenangan batin)

Inilah landasan untuk mempelajari Kungfu sejati. Tahapannya sendiri ada 3 yaitu : {maaf pakai bahasa hakka}
* Tam (tekad, keyakinan terhadap diri sendiri, teman, Guru, dan Kungfu)
* Lip (tenaga, latihan yang berkesinambungan, latihan rutin bukan latihan keras)
* Kungfu (teknik, dll)

 Kungfu sendiri mengenal 3 tenaga :
* Gwa Kang (Way Kung) –> tenaga luar
* Nay Kang (Nei Kung) –> Tenaga Dalam (ada yang disebut tenaga bumi, Fa Jing, Fa Li, dll)


Ujian dalam mempelajari kungfu ada 3:
* Harta –> godaan untuk memperoleh keuntungan besar
* Tahta –> Godaan untuk memperoleh kedudukan
* Sex –> ini godaan terbesar

 Berikut istilah yang dipakai dalam praktisi kungfu:
* Jue Li – Kekuatan Bertempur
* Jue Di – Gulat
* Ji Ji – Teknik bertarung
* Wu Ji – Teknik Bela diri
* Xiang Pu – Pertarungan menanduk
* Xiang Po – Pertarungan antara
* Shou Po – Tinju
* Zuo Jiao – Mencengkram dan melempar
* Quan Fa – Teknik pukulan
* Quan Shu – Seni Pukulan

sumber : suropeji.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Artikel Acak